سپاهنفت

امروز شنبه ,۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳, ۲۲:۵۰

اخبار

مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره)

مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره)
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره)
و
شهدای ۱۵ خرداد
۹۷/۰۳/۱۲
پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی


مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد  ۹۷/۰۳/۱۲ پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 4
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد  ۹۷/۰۳/۱۲ پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 3
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد  ۹۷/۰۳/۱۲ پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 2
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد  ۹۷/۰۳/۱۲ پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1
مراسم گرامیداشت ارتحال امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد  ۹۷/۰۳/۱۲ پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 1
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۵:۳۶

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید