سپاهنفت

امروز یکشنبه ,۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳, ۰۰:۱۵

اخبار

آغاز رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول اللّه (ص)

آغاز رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول اللّه (ص)
 
آغاز رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول اللّه (ص)
 
22 الی 23 شهریور ماه
 
در منطقه عمومی شیراز

 

پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

 


آغاز رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول اللّه (ص) 22 الی 23 شهریور ماه در منطقه عمومی شیراز پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
آغاز رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول اللّه (ص) 22 الی 23 شهریور ماه در منطقه عمومی شیراز پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نصب چادر های رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول اللّه (ص)

پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

 

آغاز رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول اللّه (ص) 22 الی 23 شهریور ماه در منطقه عمومی شیراز پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

 

استقرار نیروها در منطقه رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول اللّه (ص)

پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 

 

آغاز رزمایش بزرگ سپاهیان محمد رسول اللّه (ص) 22 الی 23 شهریور ماه در منطقه عمومی شیراز پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

۲۲ مهر ۱۳۹۷ ۱۴:۱۵

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید