سپاهنفت

امروز شنبه ,۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳, ۲۳:۲۱

اخبار

تجدید میثاق با شهدا به مناسبت آغاز هفته مبارک بسیج

تجدید میثاق با شهدا به مناسبت آغاز هفته مبارک بسیج

 

"هفته بسیج گرامی باد "

تجدید میثاق با شهدا

به مناسبت آغاز هفته مبارک بسیج

باحضور مدیر عامل بسیجی مهندس ایزدی

و

جمعی از همکاران بسیجی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

29آبان 1397

پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی


"هفته بسیج گرامی باد " تجدید میثاق با شهدا به مناسبت آغاز هفته مبارک بسیج باحضور مدیر عامل بسیجی مهندس ایزدی و جمعی از همکاران بسیجی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 29آبان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
"هفته بسیج گرامی باد " تجدید میثاق با شهدا به مناسبت آغاز هفته مبارک بسیج باحضور مدیر عامل بسیجی مهندس ایزدی و جمعی از همکاران بسیجی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 29آبان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
"هفته بسیج گرامی باد " تجدید میثاق با شهدا به مناسبت آغاز هفته مبارک بسیج باحضور مدیر عامل بسیجی مهندس ایزدی و جمعی از همکاران بسیجی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 29آبان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
"هفته بسیج گرامی باد " تجدید میثاق با شهدا به مناسبت آغاز هفته مبارک بسیج باحضور مدیر عامل بسیجی مهندس ایزدی و جمعی از همکاران بسیجی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی 29آبان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

۳۰ آبان ۱۳۹۷ ۱۱:۰۰

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید