سپاهنفت

امروز یکشنبه ,۲۷ خرداد ۱۴۰۳, ۱۰:۲۵

اخبار

همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
 
همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج
٣ آذر 
پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  
همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
همایش بسیجیان پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی به مناسبت گرامیداشت هفته مبارک بسیج ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۳۲

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید