سپاهنفت

امروز یکشنبه ,۲۷ خرداد ۱۴۰۳, ۱۰:۲۱

اخبار

تجلیل از بسیجیان نمونه پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

تجلیل از بسیجیان نمونه پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
تجلیل از بسیجیان نمونه
پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
٣ آذر

و

اهداء هدیه منتخبین مسابقات مقاله نویسی و نقاشی در هفته دفاع مقدس

اهداء هدیه منتخبین مسابقات مقاله نویسی و نقاشی در هفته دفاع مقدس ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

اهداء هدیه منتخبین مسابقات مقاله نویسی و نقاشی در هفته دفاع مقدس ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
اهداء هدیه منتخبین مسابقات مقاله نویسی و نقاشی در هفته دفاع مقدس ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
اهداء هدیه منتخبین مسابقات مقاله نویسی و نقاشی در هفته دفاع مقدس ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
اهداء هدیه منتخبین مسابقات مقاله نویسی و نقاشی در هفته دفاع مقدس ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
اهداء هدیه منتخبین مسابقات مقاله نویسی و نقاشی در هفته دفاع مقدس ٣ آذر پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

۱۵ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۴۷

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید