سپاهنفت

امروز چهارشنبه ,۲۲ آبان ۱۳۹۸, ۰۲:۵۶

حجاب

hijab_1_94

نظر اهل سنت و تشیع درباره حجاب

شیعه و سنی در مسائل مربوط به نامحرم و لزوم حجاب و پوشش زن، اتفاق نظر دارند بدلیل اینکه این مسأله ریشه در قرآن کریم دارد که مرجع فقهی همة مسلمانان می باشد.
عوامل بدحجابی در ایران

عوامل بدحجابی در ایران

غیر از مبحث فرهنگی و عامل فرهنگی که شاید بتوان گفت که مهم ترین عامل ، در بد حجابی است ، عامل اقتصادی هم عامل بسیاری از بد حجابی ها و نا هنجاری ها در جامعه است ؛ چرا که فشار اقتصادی بر خانواده ها و مردم ، موجب زیاد شدن فحشا و منکرات در جامعه است .
ریشه های کشف حجاب در ایران

ریشه های کشف حجاب در ایران

در نخستین روزهای دی ماه سال ۱۳۰۷ هجری شمسی قانون لباس‌های متحدالشکل در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در پی این مصوبه پوشیدن کت و شلوار با کراوات و کلاه فرنگی برای مردان الزامی شد . سپس عده ای از دولتمردان و درباریان به اتفاق همسرانشان به هیبت غربی و به صورت بدحجاب یا بی حجاب در مجامع حکومتی و معابر عمومی ظاهر شدند
حدیث حجاب

حدیث حجاب

خداوند انسان باحیای بردبار پاک دامنی را که پاکدامنی می ورزد دوست دارد.
تاریخچه ای از حجاب

تاریخچه ای از حجاب

دنیای مدرن امروز به مسائلی همچون مسئله زن پیچیده شده است، که جریان فمینیسم با گروه های مختلف و آراء متفاوت برای حقوق از دست رفته زن در طول تاریخ، از دل مدرنیته برآمده و تلاش می کند. هم اکنون با زنِ مرد شده ای مواجه ایم که برای خود شغل و تحصیلات و تفریحات مستقل در هرچه بخواهد و علاقه داشته باشد، دارد. او به خود مستقل است و به هیچ کس وابسته نیست.
قرآن و فلسفه حجاب

قرآن و فلسفه حجاب

در این نوشتار موضوع فلسفه حجاب در پرتو قرآن بررسی می شود.